Anne-Grete Steckhahn

Foredragsholder Forfatter Designhistoriker

 

Om mig


Gennem en lang årrække har jeg holdt foredrag om STIL og MODE, med det særlige at belyse, at det er de samme stiltræk der gør sig gældende overalt i den samme tidsepoke.


På foredragene bliver epokerne karakteristika belyst i arkitektur, interiører, møbler, genstande og mode-dragter. Tidsbestemmelsen bliver særlig præcis, når stilarterne kendes - ikke mindst modedragternes mange skift med tidsepokernes idealer giver en meget præcis tidsbestemmelse. Igen lader sig portrættere i forældet mode, alle, høj som lav, har altid ønsket at følge modeprofilen.


Mine foredrag er ofte faglige foredrag af kortere (2 timer) - eller seminar af længere varighed (4-5 timer) for design- og modestuderende, teater- og filmmedarbejdere, eller andre faggrupper. Desuden holder jeg mange foredrag rundt om i landet på bl.a. biblioteker, ofte i forbindelse med stedernes øvrige temaer f.eks. Golden Days eller ”Avantgardens Kvinder” på Louisiana.
Hvert foredrag bliver tilrettelagt efter foredragsstedets ønsker om indhold, hvad der ønskes at sætte fokus på, stilperioder, modedragter, designhistorie - eller hvilke tidsperioder fra middelalder til nutid. Gennem foredragene bliver stilperiodernes opståen belyst, hvordan de bliver mere og mere ekstreme, inden de næste modsatrettede idealer bliver kendetegnende for den næste stil.


Jeg er forfatter til bøgerne ”Dansk stil i 1000 år” og ”Tidens Mode”. Begge bøger er udkommet på Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck A/S. Til bøgernes righoldige illustrationer har jeg samarbejdet med min mand / fotograf Viggo Jørgensen. Vi arbejder forsat sammen, og udvider til stadighed vort store billedarkiv. Herfra kan der kan hentes interessant materiale til PowerPoint foredrag med emner indenfor Stilhistorie, Designhistorie og Modens Historie.

 

billed_1